Manuel Kneepkens

 

   

Manuel Kneepkens werd in 1942 geboren te Heerlen. Echter al spoedig verhuisde het gezin naar de Casinolaan, Terwinselen, vlakbij de ingangspoort van de mijn 'Wilhelmina'. Dagelijks heeft Kneepkens de mijnwerkers naar en van deze mijn aan zijn huis voorbij zien trekken. Na een aantal jaren verhuisde de familie terug naar Heerlen. Op het Bernardinuscollege te Heerlen was Pé Hawinkels zijn klasgenoot en beiden werden zij redactielid van 'Binden en Bouwen', de schoolkrant die toen landelijk furore maakte. Met o.a. Harrie Geelen, Ruud en Wil Groen en Hubert-Jan Henket maakten ze deel uit van de 'Tekencklub' die in 1956 het panorama van Heerlen schilderde.

Na het behalen van het einddiploma ging hij in 1960 rechten en criminologie studeren in Leiden. In 1967 studeerde hij af en na enkele omzwervingen vestigde hij zich in 1971 in Rotterdam waar hij tot op heden woont.
Van 1971 tot 1994 was hij als docent strafrecht en criminologie verbonden aan de Erasmusuniversiteit. Van 1973 tot 1984 was hij ook lid en voorzitter van de Coornhert-liga. In 1994 richtte hij de Stadspartij Rotterdam op en werd in dat jaar tot raadslid gekozen.
Als raadslid zou hij bekend worden als een begaafd redenaar en gerespecteerd politicus met landelijke bekendheid, met name door enkele spraakmakende acties. Ook vroeg hij regelmatig in raadsvergaderingen aandacht voor de poëzie. Eén van zijn laatste daden in de raad was het indienen van een motie waarin het college van Rotterdam werd opgedragen een stadsdichter te benoemen. De motie werd aangenomen.
In 2006 trad hij terug als raadslid en vanaf die tijd wijdt hij zich geheel aan de beeldende kunst en literatuur.

In een interview heeft Manuel Kneepkens gezegd dat hij Zuid-Limburg beschouwt als het museum van zijn jeugd. Vrijwel voor elke bundel die hij heeft gepubliceerd, heeft hij dit museum bezocht.

 


 

Er is een Manuel Kneepkens-route gemaakt waarbij u de belangrijkste plaatsen van zijn jeugd en waar hij gedichten over heeft geschreven, volgt. De daarbij behorende gedichten heeft hij zelf uitgekozen en van commentaar voorzien.
U vindt deze route > hier
Voor deze route zijn twee boeken verschenen > klik hier

Gedurende de maand september 2012 was in de Botanische Tuin in Terwinselen-Kerkrade een route uitgestippeld die langs de mooiste plekken in de tuin voerde en langs vijftien gedichten uit het werk van Manuel Kneepkens.
Voor de route, de gedichten en meer informatie > klik hier

Voor de biografie van Manuel Kneepkens > klik hier

Voor de bibliografie van Manuel Kneepkens > klik hier

 

terug «

 

 


 

Noordermaasberichten

Van tijd tot tijd stuurt Manuel Kneepkens (Heerlen, 1942) ons een bericht vanuit zijn woonplaats Rotterdam

lees alle berichten hier »